Tippflaksinsats DX220

DX220 flak gör din Bison mångsidig

DX220 är ett varmgalvaniserat planflak med fällbara sidolämmar samt spridarläm bak. Även de bakre hörnstolparna är avtagbara.I botten är det en 12 mm vattenfastplywoodskiva. Vid transport av grövre materialrekomenderar vi vår galvaniserade slitplåt. Flaket manövreras med det extra hydrauluttaget på Bisonmaskinen. Flaket monteras fast i bankarna medsnabbfäste K359 eller K360 beroende på vilken Bisonmodell flaket skall monteras på. För att underlätta av- och pålyftning med kranen finns vår lyftbygel LB110. Kompletteras kranen med en gripskopa eller dikesskopa lastas flaket fullt på några minuter.

  • DX220
  • 24 600 kr + moms
  • Nej