Axima annordnar skogsdagar med fokus på småskaligt skogsbruk och varsam skogsvård

Tid: 10-14

Plast: 19 november - Åmål, Vassbotten 110

            21 November - Trollhättan Läresbo 168

            23 November - Blidsberg, Källestorp

Vi kommer visa P25 i drift och T1750 tillsammans med ATV.

Visning med Staffans maskiner mellen 10-13

Plats: Eloftorp yxnevalla

Vi kommer visa Processor P25 i arbete samt Woodtiger.