Visning med Staffans maskiner mellen 10-13

Plats: Eloftorp yxnevalla

Vi kommer visa Processor P25 i arbete samt Woodtiger.