Kranman kommer ha demodag i närheten av fabriken i Bullaren. Vi kommer köra med våra maskiner i gallring i skogen.

Ej öppet hus på fabriken.

Kranman kommer medverka på gallringsdagarna 29-30 september.